Whare Kōhungahunga

ECE & Kindergarten

Whare Kōhungahunga

Mai te whakaaro tika o te mahi, ko te rāngai tūmataiti o te taha kōhungahunga he āhua uaua ki enei wāhi mō ngā mema ki te mahi. Koina te take, kua whakarite te Whakatairanga Reo o Ngā Kōhungahunga, he ōrite ana ki ngā mahi o te taha kōhungahunga. Tiro atu ki raro nei, kia mārama ana ki ngā mahi.

Your Collective Agreement

NZEI Te Riu Roa members come under the collective agreement negotiated between member led negotiation team and the Ministry of Education. See below for the current active collectives for ECE ann Kindergarten staff.

Ready to join?

Help to shape Early Childhood Education in Aotearoa

Join over 5,000 other educators in the early childhood sector to call for better pay, conditions and outcomes for our tamariki.